HOME

Wie Ben Ik? Who Am I?

Mijn naam is Ed Slingerland, getrouwd met Danielle, 2 zoons (Michael & Colin), 2 katten (Dash & Violet) en 1 ex-hulphond (Tim).

Ik werk voor het Universitair Medisch Centrum Amsterdam (AMC & VUmc) en heb samen met Danielle een bedrijf (Oiled By Nature) waarbij wij mensen (ook dieren en kinderen) adviseren over het gebruik van pure oliën om hun gezondheid op een natuurlijke manier te ondersteuen.

Daarnaast spaar ik al vanaf mijn 3e of 4e jaar plaatjes... Heel oneerbiedig, maar mijn eerste single (MUD-DYNAMITE) kocht ik bij Concerto (Amsterdam), waar wij destijds "om de hoek" woonde. Ik ben daarna verhuisd, maar altijd platen blijven kopen. Ik denk dat ik momenteel een kleine 6-7000 platen en CD's bezit. Voornamelijk platen uit de jaren 80; de glorietijd van de rap, R&B, Swingbeat, New Jack Swing, het begin van de House...

Daarnaast heb ik 3 grote liefdes in de muziek: KISS, welke ik leerde kennen door mijn neef Vincent, die een geweldige live-LP van ze had... Sindsdien heb ik alle LP's/CD's van ze gekocht. We hebben zelfs nog een keer de jongens meegenomen naar een concert, waar ze halverwege gewoon in slaap vielen... 

De andere grote is PRINCE... Prince kwam naar aanleiding van Hendrix, Hendrix kwam naar aanleiding van Heavy Metal, en Heavy Metal kwam naar aanleiding van KISS... 
Prince was een alleskunner, speelde al zijn muziek zelf, produceerde zelf en was daarnaast een SEXY MOTHERFUCKER! Ik heb van Prince een kleine 100 geluiddragers: LP's, CD's, Singles, Maxi's. Van elk concert ik van hem heb gezien, heb ik een CD (oh, mag dat? JA, Als fan heb je toch al alles)!

Mijn laatste voorkeur in muziek is: RAP, of eigenlijk HIP-HOP, want het draait niet alleen om de tekst, maar ook om de beats en de scratches, de grafitti, de breakdance... De hele cultuur! Rap begon ergens in de jaren 70, maar ik kwam ermee in aanraking in begin jaren 80. Zwemmen in het Sloterparkbad met een hele groep, en die jongens die hadden vette beats mee! Hoewel ik toen nog erg in de "ZWARE" muziek was, vond ik de combinatie van Rock & Rap (RUN-DMC, LL Cool J, Whodini) erg goed. Eigenlijk zouden alle rock-albums opnieuw opgenomen moeten worden met producers van Hip-hop... Zodat de beat veel meer naar voren komt... ANYWAYZ! Mijn collectie platen bestaat dan ook grotendeels uit HipHop.

En als je verzamelt, dan koop je wel eens wat dubbel, en wat doe je dan met je dubbelen??? Die ga je verkopen. Ik ben in 2014 mijn platen gaan verkopen via internet en dat gaat leuk. Ik maak mensen blij met mijn platen!!! En ik maak daardoor mijzelf ook weer blij, want dat geld gebruik ik weer om andere platen van mijn "Wishlist" te kopen ;-) 

DUS... Zoek je nog een bepaalde plaat en je wilt er niet teveel voor betalen? Kijk gerust in het rond en vind je niet wat je zocht? Vraag het me... Ik heb (weet mijn vrouw niet) in de garage ook nog een paar dozen staan!

ENGLISH!


My name is Ed Slingerland, married to Danielle, 2 sons (Michael and Colin), two cats (Dash and Violet) and one former guide dog (Tim).

I work for the University Medical Center Amsterdam (AMC and VUmc) and have a company (Oiled By Nature) along with Danielle in which we advise people (also animals and children) in the use of essential oils to corroborate their health in a natural way.

In addition, I collect vinyl as of my 3rd or 4th year... My first single (MUD-DYNAMITE) I bought at Concerto (Amsterdam), where at that time we lived "around the corner". We then moved, but I always continue to buy records. I guess I currently own about 6-7000 records and CDs. Primarily records from the 80; the golden age of Rap, R & B, Swing Beat, New Jack Swing, the beginning of the House...

In addition I have three great loves in music: KISS, which I got to know through my cousin Vincent, who had a great live album of them ... I have since collected all LPs / CDs they made. We even took the boys to a concert once, where they fell asleep halfway through...

The other big one is Prince ... Prince came as a result of Hendrix, Hendrix came as a result of Heavy Metal and Heavy Metal came as a result of KISS ... Prince was an all-rounder, he played all instruments on his own records, produced himself and also was a SEXY MOTHERFUCKER! I have some 100 Prince sound recordings: LPs, CDs, Singles, Maxi's. Each concert I have seen of him, I have on CD (oh, is that allowed? Yes, As a fan you already have everything)!

My last preference in music: RAP, or rather HIP-HOP because it is not just the lyrics but also the beats and scratches, the graffiti, breakdance ... The whole culture! Rap started somewhere in the 70s, but I came into contact with it in the early 80s. We went swimming at Sloterparkbad with a whole group, and those guys had fat beats! Although I was still very much in the "HEAVY" music, I liked the combination of Rock & Rap (RUN-DMC, LL Cool J, Whodini). Actually all rock albums should be re-recorded with producers of hip-hop ... So the beat emerges so much more ... Anywayz! My collection of vinyl consists largely of HipHop.

And when you collect, you something buy stuff twice, and what do you do with these doubles??? You are going to sell them. I started selling my records over the internet in 2014 and it went OK. I make people happy with my record !!! And that pleases me; I use that money to buy back other records that are on my wishlist ;-)

SO ... Are you looking for a specific record and you do not wanna pay too much? Take a look around and if you do not find what you were looking for? Ask me ... I still have (my wife does not know) a few boxes in the garage!